Centerpartiet:

Ingen ska tvingas delta i EU-trupp

Centerpartiet vill avskaffa vetorätten i utrikespolitiken inom EU. Men Sverige ska ändå kunna gå emot ett beslut som fattas av flertalet EU-länder, även om man tar bort vetorätten. De sa Centerpartiets förstanamn inför EU-parlamentsvalet Lena Ek i Ekots utfrågning inför valet.

Om EU till exempel EU beslutar om sanktioner mot Israel kan Sverige gå sin egen väg, säger EK.

– I ett sådant fall, hypotetiskt, ska vi kunna låta bli och gå vår egen väg, men jag tycker inte att det är rimligt att vi ska kunna hindra 26 andra medlemsländer.

Men faller inte poängen då, om länder ändå ska kunna låta bli och gå sin egen väg?

– Nej, det gör det inte. Ta till exempel hur det sett ut de gånger då EU har behövt använda fredsbevarande trupp, då har det varit väldigt nära att det har stoppats eftersom länder har använt egna intressen i utpressningsförsök. Om det då handlar om mänskliga rättigheter och vi behöver ha trupp på plats för att hindra folkrättsövergrepp så tycker jag att det är rimligt att majoriteten får delta, så får man lösa särintressena i andra ärenden.

Lena Ek sa också att EU-domstolens Lavaldom är bra för Sverige.

Vänstern har fel, sa hon, när den säger att domen innebär att facket inte kan försvara mer än en begränsad kärna av löntagarnas rättigheter: arbetstid, semester och minimilön. Kärnan är flexibel, menar Lena Ek.

– I Sverige är det de parter som finns på arbetsmarkanden som beslutar vad de här minimikraven ska innehålla, det är oerhört enkelt att reglera det i ett avtal.

Men svenska fackföreningar kan inte med stöd av stridsåtgärder kräva detta?

Jo, om de har förhandlat och sagt i avtalet att minimikravet i Sverige ser ut på det här sättet.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se

Camilla Kvartoft
camilla.kvartoft@sr.se