REDAKTIONEN UNDRAR

Lagstifta om simundervisning?


UTBILDNING:
Skolminister Jan Björklund och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, båda Folkpartiet, vill i den nya skollagen stoppa att barn undantas sim- eller sexualundervisning i skolan.
Allt för många invandrarungdomar - framför allt flickor - får inte delta i de lektionerna för sina föräldrar, menar ministrarna.
V och MP tycker att utspelet är populistiskt och främjar ytterligare segregation.

, ,

Vad bör väga tyngst - den enskildes integritet och religionsfrihet, eller att alla får samma skolgång?