Altanförbud!

Familjen talgoxe har nyss fått små fågelungar på Kerstin Bjelkmars altan. Det har gjort att Kerstin har ett förbud att sitta på altanen tills fågelungarna har flygit ur boet.

Men sedan får de vara snabba och ta ner smygsupen som liknar en fågelholk. För annars lutar det mot att det blir förbud att vara på altanen hela sommaren, för talgoxar kläcker minst två kullar varje sommar.