Ny metod ska minska barnmisshandel

Antalet anmälningar om fysisk barnmisshandel har ökat konstant de senaste tio åren, men en ny metod ska motverka det här.

Jönköping, tillsammans och fyra andra orter i Sverige ska prova en ny metod i behandlingen av misshandlade barn.

Metoden kommer från USA och handlar om att man utgår ifrån kopplingen tanke, känsla och beteende och man arbetar i grupp.

Tanken är lära både barn och vuxna hur man ska agera vid situationer som tidigare lett till våld.