Staten ska inte utbilda imamer

Imamutbildningsutredningen som i dag överlämnades till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg drar slutsatsen att staten inte bör ägna sig åt utbildning av imamer.

I dag lade Erik Amnå fram sin utredning om utbildning av religiösa ledare eller imamer i Sverige. Trots att utredaren Lars Leijonborg i stort sett beställt en utbildning, så avråder Amnå.

– Huvudinvändningen är att vi ska ha en neutral stat som inte favoriserar eller diskriminerar religiösa samfund, säger Erik Amnå.

För ett år sedan tillsatte utbildningsminister Lars Leijonborg utredningen. Ett motiv var att han ville motverka att imamer predikar hat och extremism. Men det är inget argument, enligt Erik Amnå.

– I vår utredning har vi inte funnit några skäl till att koppla samman imamer i Sverige med våldsfrämjande verksamhet, säger Erik Amnå.

Vet du att det inte predikas hat av till exempel imamer i Sverige?

– Vi har på olika sätt försökt att ta reda på det, bland annat utifrån de rapporter som har varit i medierna men vi har inte kunnat fastställa något samband av det slaget, säger Erik Amnå.

Är det inte svårt att för till exempel dig att tränga in i den miljön?

– Absolut, det har egentligen inte legat i direktivet att vi skulle göra det. Eftersom det här finns med som en del av misstänksamheten mot statens initiativ till en utbildning så har vi försökt att gå till dem som har kunskap om det här och fråga om man kan sätta imamer i Sverige i samband med våldsfrämjande verksamhet. Svaret har blivit nej, säger Erik Amnå.

Willy Silberstein
willy.silberstein@sr.se