MÅNDAG 1 JUNI

Bättre debatt utan medias styrning?

MEDIA: Apropå undersökningen om DN Debatt efterlyste telefonören Bo Wennström "ett utrymme i media som inte är styrt av media", där folk kan uttrycka sina åsikter. Privatägda institutioner ska inte leda debatten, tycker han.

Anna-Lisa Eneroth ringde in strax efteråt och reagerade mot att stora medier tar upp nyheter och debatter från ett litet urval inflytelserika tidningar.

Hur skulle en friare, mer folkstyrd debatt kunna se ut? Om inte journalister gör urvalet mellan vilka åsikter som får plats, vem ska då göra det?