Färre bostäder byggs

Bostadsbyggandet i länet minskade under förra året, enligt en ny rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län. Först under 2010 kommer byggandet att öka.

Under förra året påbörjades 6 400 bostäder, jämfört med sammanlagt 24 000 under de två föregående åren.

Enligt Länsstyrelsen har lågkonjunkturen lett till att många bostadsprojekt skjuts på framtiden, och det är därför som bostadsbyggandet tros komma igång igen först nästa år.

Framför allt byggs det färre bostadsrätter. Hyresrätterna däremot ligger ungefär på samma nivå som tidigare.

Flest bostäder, drygt 3 300, påbörjades i Stockholm under förra året. Andra kommuner som bygger mycket just nu är Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Vallentuna.