Övergivna cyklar rensas bort

Just nu är servicecentralen ute och rensar Örebro på övergivna cyklar. Det är hård konkurrens om cykelställen i centrala Örebro, och det är kommunens ansvara att några gånger per år inventera ställen och rensa bort cyklar som inte behöver stå där och ta plats.