HÄRNÖSANDS STIFT

Minoritetsspråk får egna centrum

Härnösands stift föreslås skapa tre centrum för minoritetsspråk; finska, teckenspråk och samiska.

Det handlar om de språk som tas upp i kyrkoordningen. Förslaget innebär ett svenskt - finskt centrum i Sundsvall, ett centrum för teckenspråk i Härnösand och ett utvecklings och resurscentrum för samiska i Härjedalen.