Rekordskadestånd för mobbning

Barn- och elevombudet kräver 200 000 kronor i skadestånd av Örebro kommun för en pojke i årskurs tre som utsattes för allvarlig mobbning på sin skola. Under ett års tid blev pojken bland annat sparkad i huvudet vid flera tillfällen och det gick så långt att han betalade andra elever med leksaker för att få beskydd mot mobbarna, säger Barn- och elevombudet Lars Arrhenius.