Omkärelse införs i höst

Landstinget kommer från och med oktober att erbjuda omskärelse av pojkar, även om det inte finns några medicinska skäl. Det föreslås landstingsstyrelsen besluta vid nästa sammanträde nästa vecka.

Det är arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, som vill att alla landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar från den första oktober mot bakgrund av att Socialsstyrelsen sagt att det är ett lagstadgat ansvar för landstingen.

Omskärelse av pojkar ska förhindra att det utförs av icke-medicinsk personal vilket kan leda till hälsorisker för barnen, enligt Socialsstyrelsen.

Omkring 3 000 pojkar omskärs varje år i Sverige, men bara en tredjedel inom den offentliga vården. En del omskärs på privata kliniker och en del av personer som inte ha den medicinska kunskapen att göra det. Det beror bland annat på att det är olika regler och taxor i de olika landstingen.

Finns medicinska skäl så gäller vanlig sjukvårdstaxa, men om det handlar om religiösa eller andra skäl så blir det väsentligt dyrare. Det kan variera mellan 1000 och 7000 kronor runt om i landet. Det anser Sveriges kommuner och landsting är olyckligt och vill ha en samordning så att det blir likvärdiga villkor.

Landstinget Sörmland föreslås följa prissättningen i Stockholms läns landsting och vill att det ska kosta 1000 kronor för patienten. En allt för hög avgift kan motverka syftet, nämligen att undvika  att föräldrar eller andra utför oskärelsen hemma eller någon annanstans - så kallad köksbordsirurgi.

Det är oklart hur många pojkar i Sörmland som skulle bli aktuella för omskärelse, men landstinget uppskattar att det mindre än 100 pojkar skulle omskäras per år.

Landstingsdirektören föreslås få uppdraget att se till att landstinget förbereder sig för att kunna uföra omskärelser av pojkar från och med första oktober, antingen själv eller att någon extern vårdgivare utför det.