Karlstad

Hot och våld mot tågpersonal

Hot och våld är ett stort problem för anställda inom järnväg och annan spårtrafik. På måndagen genomförde SEKO en aktion för att uppmärksamma problemet.

Enligt SEKOs undersökningen har nästan hälften av dom anställda som jobbar ombord på tågen, blivit utsatta för hot under det senaste året. Tre av fyra ombordanställda och två av tre förare säger att det förekommer risker i samband med ensamarbete.

- Det är vissa tider och avgångar som man kan känna sig otrygg på jobbet, säger Susann Björklund som jobbar som tågvärd.

För att uppmärksamma problemet genomfördes idag en samlad aktion runtom i landet, bland annat på järnvägsstationen i Karlstad.

SEKO- facket kräver mer synlig personal, minskad kontanthantering och även mer och bättre utbildning för personalen. Christer Alnebratt är lokförare och berättar vilken typ av utbildningar som behövs.

- Hur man hanterar besvärliga situationer och folk som är hotfulla. I maj månad fick vi i Värmland en en-dags utbildning men allt kan bli bättre, säger lokförare Christer Alnebratt.