SKÅNE

Rökning ökar bland unga igen

Fler skånska niondeklassare börjar röka och snusa. Efter en flerårig minskning innebär det ett trendbrott. Det visar en drogvaneundersökning som genomförts i 22 skånska kommuner.

Strax intill Slättängsskolan i kristianstad träffade nyheterna en kille som tog sig ett bloss efter lunchen.

– Jag föll för grupptrycket, säger killen som är 14 år och som rökt i två år.

Det är den årliga drogavaneundersökningen bland skånska ungdomar som visar att allt fler niondeklassare börjar att röka. Under några år har rökningen minskat men den trenden har nu vänt. Rökningen är inte uppe på samma nivå som för sex år sedan men de unga rökarna blir alltså inte färre.

Tjejerna röker mer än killarna som i sin tur snusar betydligt mer än tjejerna.

Bland niondeklassarna är det hela 30 procent av tjejerna som röker och 25 procent av killarna.

Men varför börja då? Ja lite tufft till att börja med, säger den rökande killen vid Slättängsskolan.

– I början trodde man att man var cool, men efter en månad så var det bara dumt, säger han.

Drogvaneundersökningen görs av Region Skåne tillsammans med kommuner och länsstyrelse.