Skåne

Allt fler elever börjar röka

Efter att rökning och snusning minskat under flera år har den trenden nu vänt. Det visar en drogvaneundersökning som genomförts i 22 skånska kommuner.

Det är den årliga drogvaneundersökningen bland skånska ungdomar som visar att allt fler niondeklassare börjar röka. Under några år har rökningen minskat men nu ökar den. Rökningen är inte uppe på samma nivå som för sex år sedan men de unga rökarna blir alltså inte färre.

Tjejerna röker mer än killarna som i sin tur snusar betydligt mer än tjejerna. Bland niondeklassarna är det hela 30 procent av flickorna som röker och 25 procent av pojkarna.