95 procent av tågen är i tid

Tågtrafiken med regional- och pendeltåg här i Västsverige har förbättrat sin punktlighet.

Från januari till och med maj månad kom 95 procent av dessa tåg i tid, vilket är den bästa noteringen för perioden under hela 2 000-talet.

Det berättar Banverket, som tillsammans med SJ och Västtrafik sedan 2007 driver ett arbete för att långsiktigt förbättra punktligheten.

Målet är att halvera antalet förseningar till och med 2010.