VETANDETS VÄRLD, TIS 2 JUNI

Renskötare - Sveriges farligaste yrke

Frisk luft, fria arbetstider och vacker natur. En beskrivning som till stor del stämmer in på arbetssituationen för ett par tusen renskötande samer i Sverige. Trots friheten och den sköna naturen så är renskötarnas arbetsmiljö och hälsa något som oroar forskarna.

Under de senaste åren har flera unga manliga renskötare tagit livet av sig. Många renskötare lever under stor psykisk press då lönsamheten är låg och renskötseln ständigt hotas av intrång från skogsbruket, vindkraftsparker, gruvprojekt, turismsatsningar och inte minst av rovdjur som utgör ett stort hot mot renhjordarna. Förutom den psykiska påfrestningen har motoriseringen av rennäringen gjort arbetet tyngre. Många timmar på snöskoter och fyrhjuliga motorcyklar tär hårt på leder och ryggar. Idag räknas renskötaryrket till ett av Sveriges farligaste yrken.

– En duktig renskötare ska vara stark och inte visa svaghet, säger Lars Jacobsson, professor i psykiatri i Umeå som drogs in i ett forskningsprojekt sedan ett flertal självmord bland unga samer blev kända.

Forskarna har också sett att tilltron till sjukvården är svag bland de renskötande samerna. Det ska mycket till innan man går till doktorn.

– Hur man känner och mår pratar vi inte med varandra om, vi håller det för oss själva, säger Mathias Blind, renskötare i Vilhelmina södra sameby som också medverkar i Vetandets värld.

Torbjörn Bergström
vet@sr.se