Sexualundervisning för alla

Förslaget att inga elever ska befrias från undervisning i sex- och samlevnad är bra, det tycker Rädda Barnens ordförande på Gotland Kerstin Blomberg.

I den nya skollagen vill regeringen att alla elever ska ha rätt till simundervisning, delta i idrottslektioner och tillgodogöra sig sex- och samlevnadsundervisning, oavsett om föräldrarna gillar det eller inte.

Kerstin Blomberg säger att det här är frågor som ungdomar pratar om och att alla bör ha rätt till den här undervisningen. Hon anser att det här tillhör skolan och inga undantag ska göras.