Måndag 1 juni 2009 Ökade kostnader för socialbidrag

Allt fler personer i Uppsala söker försörjningsstöd, eller socialbidrag som det hette förut. Kommunens kostnader för försörjningsstöd växer med rekordfart och har fördubblats på bara en månad.

En av dem som tvingats vända sig till socialtjänten för att klara sin försörjning är Johan, 25 år.

(de båda personerna vill vara anonyma, Johan heter egentligen något annat)

I dagsläget är det inte aktuellt att skjuta till mer pengar till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, men kommunstyrelsen för regelbundet diskussioner med nämnden för att se hur kostnadsökningen utvecklas och vad den beror på, säger Karolina Hilding (FP)