EU-valet

Jobben viktigaste frågan för Hökmark (M)

Ett Europa som är mer småföretagarvänligt. Det är vad Gunnar Hökmark (M) vill jobba för i Europaparlamentet. Och han är mest stolt över att ha jobbat för att Sverige ska få fler platser i EU-parlamentet.

– Vi behöver mer Småland i Europa, säger Gunnar Hökmark. Vi behöver minska byråkrati och krångel så att det blir lättare för små företag att växa. Målet är att Europa ska bli ledande kontinent för småföretagande.

EU är inte bara trögt
Gunnar Hökmark kampanjar nu för att få en andra mandatperiod i Europaparlamentet. Han har suttit där sedan 2004 och håller inte med om att det är trögarbetat.
– Det kan också gå snabbt, säger han. Vi har fått igenom en klimatlagstiftning som är världens ledande. Vi har lyckats samla 27 länder och gör mer än någon annan i världen. Det är fantastiskt.

Stolt över extra mandat
Sin egen främsta prestation under de fem åren i parlamentet tycker han är att Sverige kommer att få två extra platser i parlamentet om Lissabonfördraget, EU:s föreslagna nya konstitution, väl träder i kraft. Då skulle Sverige ha 20 platser istället för 18.

Men när det kan bli aktuellt med Lissabonfördraget kan han inte säga, eftersom Irland i en folkomröstning har sagt nej och hela EU nu väntar på ett kompromissförslag som irländarna kan rösta om igen.
– Jag kan inte påverka irländarna, säger Gunnar Hökmark. Men jag är glad att jag kunde påverka parlamentet så att vi kan få två extra mandat.

Torbjörn Borg
torbjorn.borg@sr.se