Sågade trävaror efterfrågas mer

Sågverken i Sverige börjar återigen producera mera, för efterfrågan har ökat. Men enligt Södras informationsdirektör Per Braconier handlar det inte om ett trendbrott.

När det går bra för sågverken vet man att konjunkturen har vänt. Det är en enkel tumregel som stämmer för det mesta.

Sågverken hade ett riktigt guldår 2007, men sedan sjönk markanden som en sten under 2008 innan lågkonjunkturen nådde andra sektorer.

Det senaste året har varit den sämsta perioden på många år för sågverken i Sverige och flera har tvingats att stänga. Men nu har efterfrågan ökat igen.

– Marknaden har påverkats positivt just nu av att många har hållit igen och lagren har minskats. Det gör att många behöver köpa sågade trävaror nu. Men vi vet inte hur snabbt och när en verklig efterfrågan kan komma igång igen i Europa, säger Per Braconier på skogsföretaget Södra.

Trots den försiktiga vändningen är det inte förrän under andra halvan av 2010 som det kommer att ske en uppgång, enligt prognoserna.

Södra har köpt en sågverkstomt i Billingsfors, men om det blir verksamhet där är förtidigt att säga, enligt Per Braconier.  

Charlotte Andersson
charlotte.andersson@sr.se
0532-158 80