Överåklagaren kritisk till friande dom

I dag, måndag, kom domen i Svea Hovrätt som friade den tidigare Skandiadirektören Ulf Spång från misstankar om grovt skattebrott. Överåklagare Christer van der Kwast är besviken på domen och anser att bevisvärderingen när det gäller ekonomiska brott kan skilja sig från andra typer av brottmål.

– Förutsättningarna för bevisvärderingen känns ibland lite annorlunda när det gäller den här typen av mål, än när det gäller mer vardagliga angelägenheter, säger överåklagare Christer van der Kwast.

I och med måndagens dom avslutas en över fem år lång historia av rättsprocesser mot tidigare toppdirektörer i Skandia.

Sett ur åklagarperspektiv blev resultatet ganska magert. Och det är där Christer van der Kwast argumenterar om att det kan vara skillnader mellan kraven på bevisning i ekobrottsmål, jämfört med andra mål.

Den tidigare personaldirektören i Skandia, Ola Ramstedt, dömdes efter de uppmärksammade lyxrenoveringarna av lägenheter där Skandiadirektörer bodde. Han fick ett och ett halvt års fängelse.

Men det stora målet handlade om bonusregnet till höga chefer, och där friades den högst ansvarige Skandias tidigare vd, Lars Eric Peterson. Och nu frias Ulf Spång, som stod misstänkt för grova skattebrott. Här hade åklagaren yrkat på ett och ett halvt års fängelse.

Målet har handlat om den tidigare finansdirektörens pensionsförsäkring, och frågan om han försökt att smita från skatt när han flyttade 20 miljoner från Skandias dotterbolag i Schweiz till ett eget bolag på skatteparadiset Guernsey.

Länsrätten har upptaxerat Spång med de 20 miljonerna, men hovrätten slår nu fast att det inte går att styrka att Spång medvetet försökt att smita från skatten.

Ulf Spång själv är starkt kritisk till åklagaren Christer van der Kwast.

– Det finns ingen vinnare i det här. Efter fem och ett halvt år och en inkompetent åklagare, som drivit detta på ett mycket märkligt sätt, så finns det ingen vinnare. Men det är skönt i alla fall, säger Ulf Spång.

Sören Granath
soren.granath@sr.se