DAGBOK FRÅN PEKING 1989

Minnen från massakern: 3 juni

Kulturnytts Göran Sommardal befann sig i Peking vid tiden för det historiska blodbadet på torget vid Himmelska fridens port. Här publicerar vi exklusiva utdrag från hans nu 20 år gamla dagbok. Lördag 3 juni 1989, dagen före massakern, konstaterar Göran Sommardal att två sammanstötningar inträffat.

LÖRDAG 3 JUNI 1989

Det var omkring klockan 23 i går kväll som kinesiska trupper från flera håll satte sig i rörelse mot torget vid Den himmelska fridens port. Västerut har de hejdats och tvingats tillbaka bortanför den södra ingången till Zhongnanhai, den kinesiska stats- och parti­ledningens privata residens. Tomma armélastbilar och bussar med sönderskurna däck vittnar om truppernas misslyckade försök att ta sig fram till torget.

Österut, via den nordliga ringvägen, har en militärkonvoj kört fast alldeles i när­heten av Changanjie, paradgatan som ledar fram till torget. På båda ställena har trupp­erna stoppats av stora folkmassor. Där befinner de sig fortfarande.
   Ytterligare en truppstyrka av storleksordningen ett till två tusen man befinner sig sittande bakom Folkkongressens hus, det vill säga i direkt anslutning till Den himmelska fri­dens torg, men ingen trupp finns ännu så länge inne på själva torget.

Två sammanstötningar mellan militärförbanden och folkmassorna har inträffat. Den ena ägde rum med trupperna bakom kongresshuset. Den andra skedde när de trup­per som är stationerade vid Zhongnanhai, ledningens residens, genomförde en tårgas­attack ut genom Xinhuamen, den södra ingången, för att rensa bort de studenter som slagit upp sina demonstrationsplakat precis utanför det allra heligaste.

Det här är första gången någonsin i folkrepublikens historia som tårgas har an­vänts mot den egna civilbefolkningen, även om propagandahögtalarna på torget var snabba med att meddela att allt tal om tårgas endast var illasinnad ryktesspridning.
   Men så har också de kinesiska myndigheternas politik alltmer kommit att likna ett illasinnat rykte.

Göran Sommardal
goran.sommardal@sr.se

Läs också: