Gotlandsbolaget vill trafikera Baltikum

På Rederi AB Gotlands bolagsstämma pratades det om satsningen på linjetrafik österut. Det är framförallt Estland och Lettland som är aktuellt. Förhoppningen är att det här ska kunna ske redan nästa år. Besättningen vill man helst rekrytera från Gotland.