Minst en svensk med på försvunnet plan

Det har ännu i kväll inte gått att få några säkra uppgifter om hur många svenskar som var med i det kraschade Air France-planet på väg från Rio de Janeiro till Paris. Sammanlagt befann sig 228 människor med ett trettiotal nationaliteter ombord på planet.

Både brasilianskt, spanskt och franskt militärflyg har spanat efter det förmodat störtade flygplanet i ett stort område. Man har också vädjat till USA att via sina spionsatelliter försöka lokalisera det havererade planet. 

Planet tros ha störtat i havet. Det sista man hörde var att det förekom kraftig turbulens och att det blev kortslutning i elsystemet. Det sändes en rad automatiska felmeddelanden från planet.

En teori om olycksorsaken är att planet skulle ha träffats av ett blixtnedslag men det kan också finnas andra orsaker. Det inträffar ganska ofta att flygplan träffas av blixten, men det är mycket sällan som det leder till en allvarlig olycka. Ett känt fall är då ett Pan American-plan störtade efter ett blixtnedslag i Maryland i USA 1963. 

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se