Läkare slåss för jourläkarcentral

Över 100 läkare på vårdcentralerna i Malmö protesterar nu mot att jourläkarcentralen på Ahlmansgatan kommer att läggas ner i höst. Förändringen beror på hälsovalet, och det finns fortfarande ingen lösning på vart patienter ska vända sig kvällar och helger.

– Vi känner oss bekymrade. Man stänger ner en verksamhet som bevisligen fungerar, och som tar hand om 40 000 besök om året. Det finns inga planer för hur den ska ersättas, säger Nicholas Nicolaidis, distriktsläkare på Kroksbäcks vårdcentral.

I och med hälsovalet får alla vårdcentraler ansvar för sina egna patienter även utanför kontorstid; det vill säga på kvällar och helger. Då behövs ingen särskild kvällsöppen jourläkarcentral som den på Ahlmansgatan. Det blir upp till varje enskild vårdcentral att lösa sin egen jourverksamhet. Men hur de offentliga vårdcentralerna ska göra är fortfarande inte klart.

Primärvårdsledningen diskuterar just nu om flera vårdcentraler ska gå samman kring kvällsöppet, eller att man ska turas om, men anser samtidigt att det är upptill vårdcentralerna att bestämma hur de vill lösa öppettiderna på kvällar och helger.

Nicholas Nicolaidis och hans läkarkollegor tror nu att förändringen kommer att gå ut över tillgängligheten, om vårdcentralerna själva ska ordna jourtiden. Om personalen ska jobba mer jourtid betyder det mindre bemanning dagtid, vilket kommer att göra det svårare att få läkartid. Dessutom tror läkarna att det är bra att det bara finns ett ställe, så patienterna vet vart man ska vända sig.

– Det ligger nära det enda kvällsöppna apoteket och nära sjukhuset, om man behöver skicka in folk eller göra röntgenundersökning, säger Nicholas Nicolaidis.

Det finns ytterligare ett problem. Ungefär 35 000 Malmöbor har valt att lista sig på vårdenheter som inte gått med i hälsovalet, och de har inte något ansvar för sina patienter utanför kontorstid. Vart deras patienter ska ta vägen kvällar och helger är oklart, enligt Nicholas Nicolaidis.

– Det är också en fråga som det inte finns någon lösning på. Akuten på MAS kanske, och det är ingen bra lösning, säger han.

Men från den politiska ledningen i Region Skåne är man inte orolig. Där tror man fortfarande att hälsovalsreformen kommer att korta köer och öka tillgängligheten:

- Hur man löser kvällsverksamheten har vi velat låta våra välutbildade medarbetare själva bestämma, säger Henrik Hammar (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Han poängterar att bättre kontinuitet och tillgänglighet är själva syften med hälsovalet. Något som regionrådet menar att man uppnår genom att man på dagtid ska kunna nå sin läkare och sin vårdenhet.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se