Vägrar att gå i skolan trots böter

Att straffa föräldrarna med böter hjälper inte för att få en sjuårig pojke att komma till skolan, tycker Gotlands länsrätt.

Sen i höstas har föräldrarna, på södra Gotland, valt att undervisa sin pojke hemma, istället för att skicka honom till skolan. Kommunen har på olika sätt försökt få föräldrarna att komma med pojken till skolan, men utan resultat.

Länsrätten beslutade därför att föräldrarna skulle betala 250 kronor var om dagen så länge pojken inte kom till skolan, efter sex veckor kan man nu konstatera att det inte har hjälpt. Länsrätten avslår nu kommunens ansökan om ytterligare böter.

Kommunen har vänt sig till Skolinspektionen för att få råd och hjälp, och Skolinspektionen ser mycket allvarligt på att eleven inte går i skolan. Men det finns inget mer kommunen kan göra än att via länsrätten kräva in böter från föräldrarna.