Brister i arbetet med barn

Det finns brister i Eskilstuna kommuns arbete med barn som mår psykiskt dåligt. Det hävdar kommunens revisorer i en rappport. Revisorerna anser bland annat att kommunen ska analysera konsekvenserna av hur resurserna mellan skola och socialtjänst fördelas och att insatserna och det förebyggande arbetet ska fördelas om. Enligt de skolor som revisorerna besökt vittnar om att resurserna för elevvård är för små samtidigt som barn och ungas psykiska hälsa har försämrats.

Enligt rapporten saknas också en överenskommelse om vem som ansvarar för vad mellan Eskilstuna kommun och landstinget.