Storbanker klarar krisen trots Baltikum

Uppdaterad: 17:32
Det råder osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i Baltikum och de svenska storbankerna kommer att inkassera ökade kreditförluster där. Men bankerna är väl rustade att klara det enligt en rapport i dag.

Riksbankschef Stefan Ingves tror inte att en devalvering i Baltikum är avgörande.

– I Baltikum går det dåligt oberoende av vad som händer på valutasidan eller inte eftersom efterfrågan i Baltikum, givet den BNP-utveckling som man nu har som är kraftig negativ, faller på det ena eller andra sättet. Det kommer att påverka kreditförlusterna på ett eller annat sätt. Det är inte så att det är något avgörande. Kostnaden för detta som nu sker finns redan i systemet och det finns ingen gratislunch för att sig ur det, säger Stefan Ingves.

De svenska storbankerna lever farligt i Baltikum och i övriga Östeuropa. Men de klarar krisen trots sin stora utlåning.

Nästan 500 miljarder har de lånat ut, och 170 miljarder kronor beräknas kreditförlusterna bli i år och nästa år.

Ungefär 40 procent av de beräknade förlusterna kommer från bankernas utlåning Öst, när effekterna av finanskrisen och lågkonjunkturen slår hårt.

En devalvering i Baltikum anses vara det värsta som kan hända och där pekas Lettland ut som troligaste kandidat. Men Riksbanken spelar alltså ner det hotet.

– Vi har en bekymmersam period framför oss men vi tror att det ska gå att ta sig igenom detta under ordnade former, säger Stefan Ingves.

Trots den stora osäkerheten betyder det att det blir godkänt betyg för de svenska storbankerna den här gången, eftersom de har tillräckligt med kapital för att möta befarade förluster.

– Det här är inte ett år där det är toppbetyg utan ett år där man ligger under genomsnittet när det gäller var man kan förvänta sig, säger Stefan Ingves.

Finansmarknadsminister Mats Odell kommenterar de svenska storbankernas situation.

– Nu säger Riksbanken i dag att bankerna får kreditförluster på 170 miljarder men de säger också att bankerna har tillräckligt för att möta större förluster än så, säger Mats Odell.

Så svårigheterna för företagarna att få lån är någonting vi får leva med?

– Absolut inte, vi har gjort ett antal saker. Vi har förstärkt insättningsgarantin, vi har tagit fram ett garantiprogram för bankernas medellånga upplåning där både Swedbank och SEB har gått in och kan låna upp med statlig garanti.

– Vi erbjuder också sunda och lönsamma banker ytterligare kapital för att kunna låna ut till sina företagskunder. Staten har gjort väldigt mycket men vi har inte tagit några pengar från statsbudgeten. Vi ska inte konkurrera med pengar till äldreomsorg, sjukvård, barnomsorg och välfärd. Det är som ett försäkringsbolag där bankerna får betala premierna, säger Mats Odell.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se

Linda Aktén
linda.akten@sr.se