Farlig arbetsmiljö ska åtgärdas

Sågverk och hyvlerier har länge innehaft en mindre smickrande position som en av de mest olyckdrabbade branscherna. Men nu ser olyckstrenden ut att vända.

Efter flera år av intensiva tillsynsinsatser börjar nu Arbetsmiljöverket se tecken på en positiv utveckling.

Framför allt är det maskinparken som förorsakat olyckor, som inte sällan lett till amputationsskador. Vid en tidigare marknadskontroll av nylevererade maskiner avslöjades dålig efterlevnad av gällande regler.

Med början under 2008 har nu sågverk och hyvlerier med en äldre maskinpark fått inspektionsbesök. Drygt 350 arbetsställen i hela landet har hittills omfattats.

Trots nedslående resultat, alla företag fick krav på att åtgärda maskinerna, har förbättringar genomförts som avsevärt kommer att höja säkerheten för de anställda, uppger Arbetsmiljöverket.