Utbrett skattefusk inom skogsvården

Uppdaterad: 17:05
Skattefusket inom den svenska skogsvården är utbrett, visar en granskning som skogsfacket gjort. Bemanningsföretag från låglöneländer struntar i att betala sociala avgifter i Sverige, vilket kostar statskassan stora belopp. Men alla håller inte med om problematiken.

Det är den fackliga organisationen GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, som gjort granskningen.

– Enligt våra beräkningar förlorar man bara i skogsbranschen ungefär en halv miljard, de senaste fem åren. Så problemet är ju inte så litet, säger GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

Enligt Per-Olof Sjöö har problemet med skattefuskande utländska bemanningsföretag tagit ordentlig fart efter stormen Gudrun för några år sedan.

– Efter stormen Gudrun fanns det ett väldigt stort arbetskraftsbehov. Det arbetskraftsbehovet har byggt upp nätverk och etablerat kontakter med utländska företag som naturligtvis har fortsatt även efter uppröjningsarbetet.

GS-fackets bild är att det är vanligt att de stora skogsbolagen anlitar underleverantörer, som i sin tur tar in ett bemanningsföretag från till exempel Polen eller Litauen.

Granskningen konstaterar att arbetsgivare för mellan 1 000 och 3 000 utländska arbetare, som jobbar inom skogsvården, inte betalar in sociala avgifter som de ska.

Det innebär att dessa bemanningsföretag kan lägga sig på halva priset jämfört med ett svenskt företag, enligt Per-Olof Sjöö, som nu vill att regeringen skärper kontrollen och undersöker möjligheten att upprätta ett register för utländska företag och arbetare.

– Vi inbillar oss då, jag tror även att skattemyndigheterna har påtalat det, att det skulle underlätta deras arbete med att utöva kontroll över den här verksamheten, säger Per-Olof Sjöö.

Det låter ganska långtgående ändå, att man skulle börja registrera alla som kommer hit och jobbar, även kort tid i vissa fall?

– Ja, om det är långtgående eller inte, det är väl det man får utreda. Det är bara en metod som vi ser skulle underlätta den här problematiken, säger GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

Men bilden är inte entydig. Daniel Forsberg, skogsbrukschef på Sydved som ingår i Stora Ensokoncernen, har inte upptäckt problem av det här slaget mer än i ett par enstaka fall, trots omfattande granskningar bland leverantörerna. 

För att förbättra kontrollen accepterar Sydved numera högst en underentreprenör, säger han. 

Den bild vi har av de kontroller som vi gör i vårt eget företag är att det ser ganska bra ut, säger Daniel Forsberg, skogsbrukschef på Sydved.

Vad har du för stöd för den uppfattningen? 

– Vi började med det under fjolåret, att vi gör revisioner av entreprenörsföretagen. Vi släpper in en extern revisor som tittar på det här, säger skogsbrukschef Daniel Forsberg på Sydved.

Sören Granath
soren.granath@sr.se