Länet/Eu

Hårdnande konkurrens från nya EU-länder

I takt med att EU växer kan det ekonomiska stödet till länet komma att minska. Det säger den tidigare programansvarige för EU:s mål ett område för länet.

– De tillkommande länderna är mer stödbehövande, säger Bengt Åke Strömqvist som var ansvarig vid förvaltningsmyndigheten för Mål 1-programmet mellan 2000 och 2006. Han tror det blir hårdare konkurrens om stödpengarna från de nya medlemsstaterna.

Många EU-kronor har redan gått till länet och gjort stora avtryck, bland annat i form av fasta byggnader och institutioner men också i form av utbildningsinsatser och utvecklingsprojekt.

Bengt Åke Strömqvist tror att länet kommer tvingas hitta andra vägar att åstadkomma sådana insatser i framtiden.