VETANDETS VÄRLD, ONS 3 JUNI

Darwins anda - om att läsa Darwin

På ett doktorandseminarium på KTH i Stockholm läser läkare, matematiker och dataingenjörer Darwins texter för att förstå sina yrkeskunskaper bättre. Professor Bo Göranzon berättar om hur Darwin själv läste skönlitteratur som inspiration när han formulerade evolutionsläran. Programmet är första delen i en serie, Darwins anda, om fem program hur den påverkar oss i dag och vilka avtryck som en av världens viktigaste vetenskapsmän i vår tid egentligen lämnar. Programmen börjar i den industriella revolutionens England och slutar i vårt högteknologiska samhälle och ett ekonomiskt skakigt USA.

Vi ska också få ta del av Darwins anteckningar från år 1839 om sitt första barn William och lilla Frida, 2 månader, i Göteborg år 2009. Hennes morfar psykologiprofessorn Anders Broberg är specialist på spädbarns anknytning. I ett av programmen berättar han om hur det gynnar evolutionen när Frida och hennes mamma Ellen knyter an till varandra. Kanske är det vår förmåga att skapa relationer som för evolutionen framåt och inte bara tävling och konkurrens?

I begynnelsen var relationen är det andra programmet i serien Darwins anda och sänds onsdagen den 10 juni i Vetandets värld P1.

Katarina Franck
vet@sr.se