Varberg

Dyrare att parkera fel

Det ska bli dyrare att parkera fel i Varberg. Avgiften för grövre felparkeringar höjs från 500 till 700 kronor, medan lindrigare förseelser höjs från 300 till 400 kronor.

Dessutom införs en ny avgift på 1 000 kronor för den som utan tillstånd parkerar på platser avsedda för rörelsehindrade.

Allt enligt det förslag som gatunämndens arbetsutskott ställde sig bakom i går och som nu går vidare till gatunämnden. Felparkeringsavgifterna i Varberg har inte höjts på 8 år.

I dag har Varberg samma avgifter som Halmstad, dock har Varberg ingen avgift för felparkering på plats för rörelsehindrade, vilket Halmstad har och efter höjningen väntas Varberg få samma avgifter som Falkenberg har i dag.