Klippan

Kommunen brister i tillsyn av skolan

Skolinspektionen kritiserar Klippans kommun för bristande tillsyn av skolor och förskolor. 

Enligt Skolinspektionen kan inte kommunen redogöra för resultaten på skolorna. Kommunen tar heller inte reda på vad som behöver göras för att uppfylla målen.

Dessutom finns det elever som tycker skolan är otrygg och barn med särskilda behov får inte tillräckligt stöd.