olofström

Vill dra in gratis kaffe

Emanuel Norén från Folkpartiet i Olofström vill spara upp till en miljon kronor på de kommunanställdas kaffe.

Idag är kaffet gratis men Norén menar att Olofström borde dra in den förmånen och använda pengarna på annat.

Olofström brottas likt många andra kommuner med dålig ekonomi och Norén tror att indraget kaffe kan spara mellan en halv och en miljon kronor per år.

- Vi måste få slut på okynnesdrickandet. Pengarna kan användas på ett betydligt bättre sätt än till skattesubventionerade fikaraster, säger Emanuel Norén.

Hör längre intervju på: