Falun

Misstänkt dåligt flyktingstöd

Skolinspektion granskar Britsarvsskolan i Falun. Det efter en anmälan, som gjorts från ett familjehem och som gäller en pojke i nian. Han kom till Sverige 2007 som ensamkommande flyktingbarn.

Enligt anmälarna har skolan inte utrett vilket stöd pojken är i behov av och inte satt in nödvändiga stödåtgärder. Falu kommun ombeds nu yttra sig till skolinspektionen om detta.

Dalanytt
dalanytt@sr.se