Bromölla

Ingen förlikning om diskriminering

Det blev ingen förlikning när diskrimineringsombudsmannen (DO) och Bromölla kommun på tisdagen möttes i Kristianstad tingsrätt för en muntlig förberedelse.

DO har stämt Bromölla eftersom man anser att kommunen har nekat en pojke med funktionshinder att välja förskola på det sätt som andra barn brukar få. Men Bromölla tycker att de gjort det bästa för pojken.

Eftersom parterna inte kan komma överrens, är nästa steg att tingsrätten sätter ut datum för huvudförhandling.