hestra

EU-miljoner till Isaberg

När den planerade inomhusanläggningen för skidåkning byggs i Isaberg i Hestra, så väntas 80 av miljonerna som satsningen kostar komma från EU.

Det handlar om 80 miljoner från det så kallade strukturfondsprogrammet, som har till syfte att göra Jönköpings län konkurrenskraftigt.

För att få EU-bidraget krävs det annan offentlig finansiering och där går regionförbundet och länstyrelsen in med 200 000 kronor vardera.

Hela skidanläggningen beräknas kosta 350 miljoner kronor - och den största finansiären är Stiftelsen Isabergstoppen.