Vecka 36

31/8 - 4/9-09

Lars-Ove Sjöstedt, kyrkoherde och kontraktsprost i Balingsta utanför Uppsala, håller  morgonandakterna den här veckan. Han beskriver sig själv som en fotbollstokig, låtskrivande fembarnsfar.

Det övergripande temat för andakterna är "Medmänsklighet" och varje andakt inleds av "Mr Fish" med Olov Johansson och Catriona McKay.

Måndag
Tema: "Fri från rädsla".
Andra Moseboken 4:10-17.
Musik: "Morgonbön mot rampfeber" med Tomas Hagenfors och "Astrids val" med Olov Johansson och Catriona McKay.

Tisdag
Tema: "Fri att hoppas".
Psaltaren 145: 13B-18.
Musik: "Var är du Gud" av och med Lars-Ove Sjöstedt. 

Onsdag
Tema: "Fri att vara den du är".
Första Moseboken 4: 8-12.
Musik: Psalm 87B "Våga vara den du i Kristus är" med Sacré Choeur från Uppsala och "Astrids vals" med Olov Johansson och Catriona McKay. 

Torsdag
Tema: "Fri att älska".
Första Johannesbrevet 4: 7-10.
Musik: "Kyrie Eleis" (Herre, förbarma dig) av och med Lars-Ove Sjöstedt och "Astrids vals" med Olov Johansson och Catriona McKay. 

Fredag
Tema: "Fri att leva".
Lukasevangeliet 10: 30-37.
Musik:"Se med människan" av och med Lars-Ove Sjöstedt själv.

Producent: Johanna Fellenius för SR