Fältassistenter försvinner i krisen

Tisdag 2 juni 2009
Det är ju kristider och kommunerna gör allt för att se om sin ekonomi - det ska sparas helt enkelt. Och nu börjar det märkas...

I Nässjö har fältassistenter i 30 år mött ungdomar på stan och jobbat med förebyggande ungdomsarbete.

Men nu drar Nässjö kommun in fältassistenterna, eller rättare sagt fältassistenten, för den ena har redan fått sluta.

Sektionschefen på socialförvaltningen i Nässjö, Anders Saldner, beklagar den här besparingen: