KATRINEHOLM

Han skaffar fram EU-pengarna

Många kommuner i Sörmland är dåliga på att ansöka om pengar från EU:s strukturfonder, och många bidrag kommer därför aldrig sörmlänningarna till del. Katrineholms kommun har försökt lösa problemet genom att anställa en EU-rådgivare på heltid, Johannes Mattison, som hjälper till att söka EU-pengar.

Johannes Mattisson hjälper företagare, organisationer och föreningar att hitta lämpliga EU-pengar att söka.

Under 2008 har EU-samordnaren hjälpt företag och kommunen att få in ungefär 8 miljoner kronor i EU-bidrag, men då har det inte bara handlat om strukturfonderna. Inom EU finns en stor mängd olika typer av pengar att söka och det är bland annat det som Johannes Mattisson arbetar med.

– Sitter man i den problemsituation som vi gör idag är det ju viktigt att ta hjälp av de program som finns. Och EU har ju program för att stötta Europas utveckling mot en hållbar utveckling, sysselsättning och jobb. Så självfallet ska vi ta till vara den möjligheten här i regionen och kommunen, säger Johannes Mattisson.

Johannes Mattissons uppgift är att prata med förvaltningar och företag för att fånga upp projektidéer, och sedan bearbeta och analysera dem.

Ett projekt som nyss har fått EU-pengar, drygt en miljon kronor, är Innovationsbyrån i Katrineholm. Den leds av kommunen och ska stötta företagare och privatpersoner, som vill utveckla nya idéer.

Ett annat projekt är Palladium, där kommunen arbetar med att stötta arbetslösa ungdomar, genom till exempel utbildning. Det projektet har fått drygt 6 miljoner från EU.

Många företagare är skeptiska till EU-bidrag, eftersom det är så krångligt och tidskrävande. Här krävs mer information, tror Henric Rudin, ordförande i Företagarna i Katrineholm.

– Om man kan få tydligare information och kanske också hjälp med det här tror jag att ansökningarna kommer att strömma till, säger Henric Rudin.

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgard@sr.se