SKÅNE

Skåningarna blir allt fetare

Skåningarnas hälsa är i huvudsak god - men den tilltagande fetman är ett orostecken för framtiden. Det är resultatet av den stora folkhälsoenkät som 50 000 skåningar fick svara på i fjol.

Region Skåne presenterade i dag resultatet av 2008 års folkhälsoenkät i form av en rejäl samling statistik. Sammanlagt 134 olika frågor – om allt från psykisk hälsa till hur man upplever sin tandvård. Siffrorna visar på både förbättringar och försämringar jämfört med de enkäter som genomfördes år 2000 och 2004.

På plussidan står att skåningarna röker i allt mindre utsträckning. I dag röker bara 14 procent av de skånska männen, och 15 procent av kvinnorna – vilket kan jämföras med 20 procent i 2000 års undersökning.

Mindre positivt är att övervikt och fetma successivt fortsätter att öka. I dag är hälften av alla skånska män och en fjärdedel av kvinnorna överviktiga eller feta.

– Lösningen handlar inte bara om att förmå folk att motionera mera, säger Maria Rosvall, överläkare som arbetat med rapporten. Det handlar om hur man tar sig till arbetet, hur mycket man rör sig på jobbet ochom man äter snabbmat exempelvis.