Krisavtal på Höganäsverken hjälpte

Det lokala avtalet med kortare arbetstid och sänkta löner, krisavtalet, på Höganäsverken har fungerat bra.

Alternativet hade varit att varsla om uppsägningar, vilket skulle drabba både anställda och göra att företaget tappar kompetens. Det säger produktionschefen på Höganäsverken, Ulf Håkansson efter att de anställda gick upp i full tid för två veckor sedan.

– Jag tycker med facit i hand att det har fungerat bra, det är inte bara kostnaderna utan också en sysselsättningsgrej. Vi kör skift och personalen kommer en lördagskväll eller en söndagskväll och det är ingenting att göra. Det är en mental sak för de anställda, att gå till jobbet och inte ha någonting att göra är inte sådär jätteroligt, det går ut över motivationen.

Efter att det kommit in fler orders på stålpulver valde företagsledningen att avbryta det såkallade krisavtalet i förtid och som också facket var positiv till.

Höganäsverken som exporterar det mesta av sin produktion är också till stor del beroende av bilbranschen, som köper omkring 60 procent av det som produceras.

I dåliga tider drar bilbranschen ner på lager vilket innebär att Högansäverken med sitt stålpulver ligger så att säga först i kedjan och då slår det ännu hårdare, säger Ulf Håkansson.

– Om det har varit en 30 procentig nedgång som har redovisats utav bilförsäljningen så har vi kanske blivit drabbade dubbelt upp nu under en period tills alla lager kommer i balans. Nu hoppas vi att vi följer bilindustrin eller bilförsäljningen på ett annat sätt. Vi har fullt att göra fram till sommaren sedan är det ingenting igen.

– Vi är ganska säkra på att vi har nått botten i alla fall, sedan om det stannar på den här nivån eller om det ökar kan vi inte säga, säger Ulf Håkansson.