Emmaboda

Därför stoppades beslutet

Centerpartisten Christer Jonsson från Emmaboda hänvisar till demokratiska skäl när han förklarar varför han stoppade beslutet som skulle fattas i Emmaboda kommunfullmäktige att köpa in delar av Orrefors Kosta Bodas gamla glassamlingar och etablera ett museum i Boda.

Ärendet som stöds av vänstermajoriteten i Emmaboda var inte tillräckligt förberett enligt kommunallagen och ska nu förmodligen tas upp igen för beslut på ett extrainsatt fullmäktige i slutet av juni.

Enligt avsiktsförklaringen ska Emmaboda kommun köpa glassamlingarna och pappersarkiven från bruken i Boda, Åfors och Kosta för tio miljoner kronor. Kommunen ska också köpa glaskoncernens byggnader i Boda när det är lämpligt och etablera ett museum för samlingarna. I gengäld kommer New Wave som äger Orrefors Kosta Boda att sponsra med 500 000 kronor om året i fem år.

Den borgerliga minoriteten tror att kostnaderna för detta vida kommer att överstiga de tio miljoner som angivits.

Christer Jonsson som åtminstone tillfälligt satte stopp för planerna i kommunfullmäktige säger att han hade agerat på samma sätt även om han hade stött förslaget från vänstermajoriteten.

- Det är jätteviktigt att berätta för medborgarna vad man tänker besluta om. Jag tror inte att det är många i Emmaboda som vet vad det här beslutet handlar om.

Pär-Gustav Johansson
par-gustav.johansson@sr.se