stockholm

Fler utlandsfödda ska rösta i EU-valet

Bara tre av tio utlandsfödda svenskar röstade i förra EU-valet. Det ska Abir Al-Sahlani (C) försöka ändra på inför valet på söndag.

I ett val med ett historiskt lågt valdeltagande 2004, 38 procent, var det några grupper som skiljde ut sig tydligt bland röstskolkarna. En av dem var de utlandsfödda där bara knappt 28 procent av de röstberättigade gick till valurnorna. Det kan jämföras med knappt 40 procent bland de som var födda i Sverige.

På sin långa valturné höll Abir Al-Sahlani nyligen valmöte i Tensta i nordvästra Stockholm, i ett försök att locka röster bland en grupp väljare som var kraftigt underrepresenterade i förra valet.

Hon är bekymrad men inte överraskad över att det är så många här, och i andra invandrartäta områden, som inte röstar.

– Det är ett dilemma det här, eftersom de flesta människor är här för att de är flyktingar undan en totalitär regim, förtryck och krig, så egentligen borde de vara mer angelägna om att gå och rösta och utnyttja sin demokratiska rätt, eftersom det är precis det som de har saknat i sina hemländer.

– Någonstans tycker jag att det handlar om det utanförskap som människor känner. Det handlar om en misslyckad integration helt enkelt, människor känner sig inte hemma och människor känner inte att de kan påverka. Så varför ska man gå och rösta?

Om någon kommer fram till dig och ber om ett enda argument för varför de ska rösta: vad säger du då?

– Det är vår demokratiska skyldighet. Om vi inte röstar har vi inte heller rätt att klaga, säger hon.

För att nå fler möjliga väljare har Abir Al-Sahlani översatt sitt kampanjmaterial till engelska, franska, arabiska och kurdiska. Dessutom har hon  kampanjat i ovanliga miljöer, på en flyktingförläggning till exempel.

Anders Ljungberg, SR International
anders.ljungberg@sr.se