Vårdbrist blir problem vid större olyckor

Sängbrist och överfulla akutmottagningar gör att sjukhusens beredskap för större olyckor minskar. Det menar en grupp forskare som har granskat tillbud och händelser där rutinerna inte har kunnat följas vid Västra Götalandregionens sjukhus.

Per Örtenwall, beredskapsöverläkare i Västra Götaland, tror att en större olycka skulle innebära problem för vården.

– Kort sagt har vi ju en sämre tillgänglighet till vårdplatser nu än vi hade för tio år sen. Det leder ju till att det skulle vara svårare att ta hand om de här patienterna. Förmodligen skulle vi väl få ta hand om dem akut på ett sjukhus och sen behöva transportera över dem till ett annat sjukhus efter några timmar.

Vad betyder det för patienterna i så fall och patientsäkerheten?

– Det kan man ju ifrågasätta, om det är förenligt med god patientsäkerhet, men än så länge har jag inte några data som tyder på att den verkligen har varit hotad, men det är något som vi följer upp i en fortsatt studie om patientsäkerheten påverkas eller inte, säger Per Örtenwall.

Överbeläggningar och överfulla akutmottagningar har varit ett återkommande problem i hela landet de senaste åren. På Läkarförbundet välkomnar Eva Nilsson Bågenholm den nya studien som bekräftar det hon hör från sina medlemmar.

– Den stämmer helt med den bild som jag och mina kollegor har. Bristen på sängplatser både på intensivvårdsavdelningar och vanliga avdelningar är ett oerhört stort bekymmer och många av läkarna i Sverige upplever det som ett av de absolut största problemen, både för patientsäkerheten och för deras egen arbetsmiljö, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Göteborgsforskarnas studie visar att det under en treårsperiood har blivit 15 gånger vanligare att vårdpersonal tvingas frångå rutinerna, till exempel för att sängar har saknats eller medicinska mätinstrument inte har gått att manövrera.

Enligt Eva Nilsson Bågenholm visar det att förväntningarna på vården vid en större katastrof kanske inte kan infrias.

– Så länge det inte händer några större katastrofer så kan vi upprätthålla verksamheten med en väldigt slimmad organisation. När någon större händelse inträffar har vi inte möjlighet. Det finns ingen luft i systemet.

Om patienter far illa eller till och med dör på grund av organisatoriska brister, vems ansvar är det?

– Det är ju vårdgivarens och ytterst politikernas ansvar. Man måste prioritera resurserna så att det finns möjlighet att ta hand om patienter även i svåra lägen, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se

Studien är publicerad i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine och författarna heter Amir Khorram-Manesh, Annika Hedelin och Per Örtenwall.