SJÖBO

Naturgasutvinning än så länge långt borta

Om ett par månader börjar provborrningarna efter naturgas i Skåne. På tisdagen hölls ett informationsmöte i Lövestad. Enligt Svenska Shell, som står bakom projektet, blir det med 25 procents säkerhet utvinning av gasen.

Alla tillstånd är nu klara och efter sommaren kommer Shell att börja provborra utanför Lövestad. Företaget kommer att borra på två andra ställen, vid Hörby och Tomelilla, utmed den så kallade Coloniussänkan, som sträcker sig tvärs över Skåne i nordväst-sydöstlig riktning  

Det första borrhålet kommer att tas upp ett par kilometer nordost om Lövestad och på tisdagen hade de boende runt området chansen att ta reda på mer om projektet. 

– Vi är i den inledande fasen. Nu kommer vi att ta reda på om det finns tillräckligt med naturgas för lönsam utvinning här, säger Martin von Arronet, infromationschef på Svenska Shell.

I nuläget är det bara en 25-procentig chans att projektet verkligen leder till kommersiell utvinning av naturgas. En sådan utvinning ligger tio år fram i tiden. Men redan nu blir det en viss miljöpåverkan och projektet har fler gånger överklagats. 

– Människorna här i Lövestad har en kritisk hållning till projektet. Och det är sunt att vara ifrågasättande, säger Martin von Arronet.

Vid informationsmötet i Lövestad handlade frågorna mest om bullerproblem och även om vad som blir synligt.