länet

Turismen minskade i vintras

Turismen minskade i april jämfört med samma månad förra året. Allra mest tappade Stockholm, där antalet gästnätter minskade med nära 14 procent. Men även länet tappade. Från 574 000 gästnätter under första kvarttalet 2008 till 530 000 under samma period i år.