Granskning visar brister i beredskapen

Vården faller vid katastroflägen

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen har idag sämre möjligheter än för några år sedan att klara av oväntade händelser och större katastrofer. Det menar en grupp forskare som granskat tillbud och händelser på sjukhusen.

Brist på vårdplatser, överfulla akutmottagningar och dålig teknisk utrustning gör att patientsäkerheten hotas allvarligt.

– Det finns ett antal faktorer som kan skapa problem. Begränsade vårdplatser, teknologiska problem på röntgenavdelningar och överfulla akutmottagningar, säger Amir Khorram-Manesh, beredskapsöverläkare vid Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum (PKMC) i Västra Götaland.

Han är huvudförfattare till en artikel som publiceras i senaste numret av facktidskriften Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation och Emergency Medicine. Där har forskarnagått igenom alla "sjukhusrelaterade störningar" som har inträffat mellan 2006 och 2008 i regionen.

Antalet sådana händelser ökade från fyra under 2006 till 61 under fjolåret, vilket är en uppgång på över 15 gånger. Enligt forskarna ska det ses som en varningssignal. Rapporten ska nu överlämnas till de sjukvårdsansvariga och till Socialstyrelsen, enligt TT.

Vad kan de här bristerna leda till i ett katastrofläge?

- Väntetiderna på mottagningarna kan öka och patienterna riskerar att lida mer i dessa situationer.