KARLSTAD

KAU kan elektroniska tjänster

Karlstad anses av EU tillhöra en grupp av 13 städer som är ledande inom elektroniska tjänster för medborgarna inom gemenskapen. Gruppen tillhör ett EU projekt som kallas för Smart Cities där också Karlstads Universitet ingår och där universitetet anses som världsledande på tjänsteforskning.